Συστατικό: καροτα

ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΕΙΚ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ!!!

ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ!!!

ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ!!!

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΑΛΑ ΠΟΛΙΤΑ!!!