Συστατικό: μοσχαρι

ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ!!!

ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΤΙΦΑΔΟ!!!