Συστατικό: μοσχαρι

ΨΗΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ!!!

ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΤΙΦΑΔΟ!!!