Συστατικό: ρυζι

ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ!!!

ΠΡΑΣΟΡΥΖΟ!!!

ΧΤΑΠΟΔΟΠΙΤΑ!!!

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΠΙΛΑΦΟ!!!

ΜΥΔΟΠΙΛΑΦΟ!!!

ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ!!!

ΡΥΖΟΓΑΛΟ!!!

ΚΟ.. ΚΟ.. ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ!!!

ΡΥΖΟΤΟ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ