Συστατικό: αλατι -

PETIT FOUR – ΠΤΙ ΦΟΥΡ

Η ΓΛΥΚΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΩΓΩΣ!!!