Συστατικό: αλατι -

PETIT FOUR – ΠΤΙ ΦΟΥΡ

ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΨΩΜΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟ

ΜΠΑΜΠΑΝΕΤΣΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ